Customer Service: +1-586-782-7852   |   Support   |   About Us
ShareShare & Earn $10
Copy and share this page with your rewards code attached, and earn $10 plus save others money. More Information
 Shopping Cart
Items in your shopping cart Quantity Price
Subtotal: ₫ 0.00

Dr. Mercola Reviews

4.9
5 Stars
100%
4 Stars
0%
3 Stars
0%
2 Stars
0%
1 Star
0%
4 Reviews
(1)
₫ 585,049.90 ₫ 467,213.97
Dr. Mercola Children's Chewable Multivitamin


Translate  Original
Tuyệt vời nhưng thiếu K2

Đa tốt nhất cho trẻ em. Mercola chỉ biết làm thế nào để tạo ra sản phẩm tốt. Chỉ thiếu vitamin k2, rất quan trọng để cố định canxi và vit D vào xương. Không biết tại sao nó không được bao gồm
- Irene Hernandez Martinez
View All Customer Reviews >
(1)
₫ 1,032,165.68 ₫ 825,126.85
Dr. Mercola Krill Oil (1000mg)


Translate  Original
Chất lượng

Siêu chất lượng và đến từ các quy trình đạo đức. Nghề cá mà loài nhuyễn thể cung cấp cho việc chuẩn bị bổ sung này được xếp hạng "A" do tính bền vững của nó. và nhuyễn thể được bắt giữ bền vững. Là loài nhuyễn thể có thời hạn sử dụng lâu hơn các chất bổ sung khác.
- Fernanda20FA
View All Customer Reviews >
(1)
₫ 1,284,356.60 ₫ 962,785.65
Dr. Mercola Magnesium L-Threonate


Translate  Original
Rất tốt 7

Sản phẩm có chất lượng tuyệt vời ... Tốt nhất trên thị trường. Các evit vitamin là một trang web tuyệt vời để mua bổ sung. Giao hàng nhanh có tính đến từ xa. Rất khuyến khích cho tất cả.
- Daiane krzyzanovski
View All Customer Reviews >
(1)
₫ 585,049.90 ₫ 467,213.97
Dr. Mercola Vitamin B12 Energy Booster Natural Blackberry Flavor


Translate  Original
5 sao

Sản phẩm tuyệt vời !!! Tôi mang nó thường xuyên, ngay bây giờ tôi sẽ mua một chiếc thuyền khác ... Tôi rất khuyến khích nó. Cũng có giá rất tốt
- susana
View All Customer Reviews >
Coupons & Promotions
Sign Up
eVitamins.com, © Copyright 1999-2019. All Rights Reserved. eVitamins, LLC

Statements made about specific vitamins, supplements, procedures or other items sold on or through this website have not been evaluated by eVitamins or by the United States Food and Drug Administration. They are not intended to diagnose, treat, cure or prevent disease. The information provided on this site is for informational purposes only. As always, please consult with a licensed doctor or physician before starting any diet, exercise or supplement program, before taking any vitamin or medication, or if you have or suspect you might have a problem.

eVitamins, LLC - 6833 Auburn, Utica, MI 48317 USA - 1-888-222-6056


Privacy Policy | Terms and Conditions